Uudenmaan lottaperinneyhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja säilyttää lottatyön muisto ja henkinen perintö, kasvattaa maanpuolustustahtoa ja levittää maanpuolustustietoutta sekä kehittää yhteyksiä vastaaviin järjestöihin. Pidämme tärkeänä keskinäisen yhteenkuuluvuuden ylläpitämistä ja lujittamista. Yhdistys on perustettu vuonna 1994.

Lämmin kiitos kaikille yhdistyksemme Helsingissä 6.-7.10.2018 emännöimille Lottaperinnepäiville osallistuneille. Erityinen kiitos Puolustusvoimille ja Maanpuolustuskorkeakoululle arvokkaan Lottaperinnejuhlan mahdollistamisesta Santahaminassa.

Uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry

lotat